Diễn Đàn Vân Đồn

.

 • Style 1
 • Style 2
 • Style 3
 • Style 4
 • Style 5
 • Style 6
 • Style 7
 • Style 8
 • Style 9
 • Style 10
 • Style 11
 • Style 12

 • Tùy chọn
  Vui lòng nhập 1 link ảnh làm nền

  Đồng ÝThoát

  Share|

  cach download game pokemon light-platinum( HAck dua theo RUBY)& cheats code ruby, fire red

  Go down 

  Thành Viên


  Post Post : 23

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiSat Dec 17, 2011 2:57 pm
  » Status:

  http://dl.poke-mega.org/pokemon-light-platinum-gba.
  de download game pokemon khac vao trang web : Poke-Mega.org->Download games de tải.
  de choi duoc game can phai co phan mem VISUABOYADVANCE. Day la duong link download va tai ve may: http://www.download.com.vn/pc+games/6/6696_visualboyadvance-1-8-gia-lap-gameboy-advance.aspx

  CHEATS RUBY:
  (DAY LA CHEATS POKEMON)
  001 - Bulbasaur:
  39E924C4 4136A9DD
  AD86124F 2823D8DA
  002 - Ivysaur:
  39E924C4 4136A9DD
  AB84463B B2609644
  003 - Venusaur:
  39E924C4 4136A9DD
  3542F0A7 7D2E171F
  004 - Charmander:
  39E924C4 4136A9DD
  DB8C60CD 81FD6AA7
  005 - Charmeleon:
  39E924C4 4136A9DD
  08506D61 55CBD9A8
  006 - Charizard:
  39E924C4 4136A9DD
  A56395D2 8AF46857
  007 - Squirtle:
  39E924C4 4136A9DD
  BCDCB406 2F2FD763
  008 - Wartortle:
  39E924C4 4136A9DD
  268349C8 63FF53CE
  009 - Blastoise:
  39E924C4 4136A9DD
  5FD24ABC 1FE3296A
  010 - Caterpie:
  39E924C4 4136A9DD
  358CC2BF 9BFA3518
  011 - Metapod:
  39E924C4 4136A9DD
  DC725D4E 3A20792F
  012 - Butterfree:
  39E924C4 4136A9DD
  33EFFB7C E1794F5B
  013 - Weedle:
  39E924C4 4136A9DD
  9A86D92A 635F8DBC
  014 - Kakuna:
  39E924C4 4136A9DD
  CCEC9F6E 5A2A0F12
  015 - Beedrill:
  39E924C4 4136A9DD
  F3D99280 49F4EEDC
  016 - Pidgey:
  39E924C4 4136A9DD
  139BBA32 2DC356C8
  017 - Pidgeotto:
  39E924C4 4136A9DD
  2F7B0F2F 257173EA
  018 - Pidgeot:
  39E924C4 4136A9DD
  13659B39 95BD80E5
  019 - Rattata:
  39E924C4 4136A9DD
  E5C49E22 47B157F2
  020 - Raticate:
  39E924C4 4136A9DD
  60C9DC15 1AD9B226
  021 - Spearow:
  39E924C4 4136A9DD
  2F5D7856 A5F7B4AE
  022 - Fearow:
  39E924C4 4136A9DD
  23689847 DA918B8D
  023 - Ekans:
  39E924C4 4136A9DD
  A5BA4CFA CA5D771C
  024 - Arbok:
  39E924C4 4136A9DD
  B75D69F0 7C3B3103
  025 - Pikachu:
  39E924C4 4136A9DD
  9D4A1BFF 05120D39
  026 - Raichu:
  39E924C4 4136A9DD
  CE7B779B AE493550
  027 - Sandshrew:
  39E924C4 4136A9DD
  7DFC4CBD 20BB83B6
  028 - Sandslash:
  39E924C4 4136A9DD
  CFC711B9 0585971F
  029 - Nidoran Female:
  39E924C4 4136A9DD
  B6450111 C65005BC
  030 - Nidorina:
  39E924C4 4136A9DD
  0BA329E0 CEB39484
  031 - Nidoqueen:
  39E924C4 4136A9DD
  C3B010F5 6DB0ED0E
  032 - Nidoran Male:
  39E924C4 4136A9DD
  A38262A2 825F8CF0
  033 - Nidorino:
  39E924C4 4136A9DD
  33D5E08A 037AB9C4
  034 - Nidoking:
  39E924C4 4136A9DD
  82E3DD4B EBFEF864
  035 - Clefairy:
  39E924C4 4136A9DD
  E8EAB84F 26C8AB6B
  036 - Clefable:
  39E924C4 4136A9DD
  D15755D8 AF5BE6F1
  037 - Vulpix:
  39E924C4 4136A9DD
  276AF592 A3A635CC
  038 - Ninetales:
  39E924C4 4136A9DD
  27B815E0 B8CCC2DA
  039 - Jigglypuff:
  39E924C4 4136A9DD
  B18AC7E0 E667A184
  040 - Wigglytuff:
  39E924C4 4136A9DD
  7CEDC4CF F95C5521
  041 - Zubat:
  39E924C4 4136A9DD
  47596727 51BB292A
  042 - Golbat:
  39E924C4 4136A9DD
  FF3A0DD1 DF54EB13
  043 - Oddish:
  39E924C4 4136A9DD
  EF723724 F31E5F64
  044 - Gloom:
  39E924C4 4136A9DD
  A386B043 9DEB5064
  045 - Vileplume:
  39E924C4 4136A9DD
  4A2748A4 F888F1C9
  046 - Paras:
  39E924C4 4136A9DD
  EAD30258 3988D84F
  047 - Parasect:
  39E924C4 4136A9DD
  74CFC9E9 82CD278E
  048 - Venonat:
  39E924C4 4136A9DD
  0CC56D24 C9F5A33A
  049 - Venomoth:
  39E924C4 4136A9DD
  DFDFFF0A 8919BB28
  050 - Diglett:
  39E924C4 4136A9DD
  BA7199EC 664F9418
  051 - Dugtrio:
  39E924C4 4136A9DD
  BCC0FB44 1A047D3C
  052 - Meowth:
  39E924C4 4136A9DD
  5F38FD3F 5D7412A3
  053 - Persian:
  39E924C4 4136A9DD
  0BEC25D3 787468AE
  054 - Psyduck:
  39E924C4 4136A9DD
  70CEC019 12F0A7B0
  055 - Golduck:
  39E924C4 4136A9DD
  32E8BC37 7712CF08
  056 - Mankey:
  39E924C4 4136A9DD
  DAAB0C35 55611812
  057 - Primeape:
  39E924C4 4136A9DD
  B82FBCB6 C954F4ED
  058 - Growlithe:
  39E924C4 4136A9DD
  CD7047AB 42D861F2
  059 - Arcanine:
  39E924C4 4136A9DD
  3099D33C 49E66A04
  060 - Poliwag:
  39E924C4 4136A9DD
  AF0908F3 650FE1BD
  061 - Poliwhirl:
  39E924C4 4136A9DD
  C29C3277 063E67E9
  062 - Poliwrath:
  39E924C4 4136A9DD
  8DC834CF BFECCA56
  063 - Abra:
  39E924C4 4136A9DD
  5738CFE5 515C61CF
  064 - Kadabra:
  39E924C4 4136A9DD
  67CA1286 0E3A5D83
  065 - Alakazam:
  39E924C4 4136A9DD
  C91954D9 68AAD246
  066 - Machop:
  39E924C4 4136A9DD
  8AD2C8BB EB3D7A39
  067 - Machoke:
  39E924C4 4136A9DD
  95EFD5EA DD857E98
  068 - Machamp:
  39E924C4 4136A9DD:
  3BF5B7C4 061AAA45
  069 - Bellsprout:
  39E924C4 4136A9DD
  CF2E3B09 3B30426E
  070 - Weepinbell:
  39E924C4 4136A9DD
  0030C455 4F43BB12
  071 - Victreebel:
  39E924C4 4136A9DD
  1DF3B8CA DC70EC58
  072 - Tentacool:
  39E924C4 4136A9DD
  65C4E9C5 24CA1894
  073 - Tentacruel:
  39E924C4 4136A9DD
  51DDE51A 00DE2CE3
  074 - Geodude:
  39E924C4 4136A9DD
  399F7170 D519951E
  075 - Graveler:
  39E924C4 4136A9DD
  DDF655E3 9BDEE49C
  076 - Golem:
  39E924C4 4136A9DD
  103F567C 2F1A9043
  077 - Ponyta:
  39E924C4 4136A9DD
  877A6953 8F6209F2
  078 - Rapidash:
  39E924C4 4136A9DD
  195BAD3F C840CA28
  079 - Slowpoke:
  39E924C4 4136A9DD
  4CEC5478 ACBC593C
  080 - Slowbro:
  39E924C4 4136A9DD
  FE7C44DB 7672B1D8
  081 - Magnemite:
  39E924C4 4136A9DD
  3C17AEA9 5DC9D705
  082 - Magneton:
  39E924C4 4136A9DD
  B8BD13C5 E3E7D9B3
  083 - Farfetch'd:
  39E924C4 4136A9DD
  9121060C 74B908E0
  084 - Doduo:
  39E924C4 4136A9DD
  920BE3C7 3E00359C
  085 - Dodrio:
  39E924C4 4136A9DD
  02258041 19ABFE29
  086 - Seel:
  39E924C4 4136A9DD
  8EC19A12 FD47B55F
  087 - Dewgong:
  39E924C4 4136A9DD
  E18D1069 1053E30C
  088 - Grimer:
  39E924C4 4136A9DD
  EB7F9C3F DB3192F5
  089 - Muk:
  39E924C4 4136A9DD
  729160A9 F8F73577
  090 - Shellder:
  39E924C4 4136A9DD
  92A2030E 24F19E86
  091 - Cloyster:
  39E924C4 4136A9DD
  FB078533 1A99C72A
  092 - Gastly:
  39E924C4 4136A9DD
  99B8A848 91759EFF
  093 - Haunter:
  39E924C4 4136A9DD
  7F14537B 6C00E975
  094 - Gengar:
  39E924C4 4136A9DD
  BA9A9758 4221EBF4
  095 - Onix:
  39E924C4 4136A9DD
  54D9A0DB 68FC768F
  096 - Drowzee:
  39E924C4 4136A9DD
  C5C4BBBB 55B1B77F
  097 - Hypno:
  39E924C4 4136A9DD
  F4BB6321 8E9265DB
  098 - Krabby:
  39E924C4 4136A9DD
  D83FACC2 7D31E557
  099 - Kingler:
  39E924C4 4136A9DD
  FF0F431F 400EF220
  100 - Voltorb:
  39E924C4 4136A9DD
  ABD2C0C0 FBC68A93
  101 - Electrode:
  39E924C4 4136A9DD
  0C2333CD 141730A7
  102 - Exeggcute:
  39E924C4 4136A9DD
  8D2F9E72 8719250B
  103 - Exeggutor:
  39E924C4 4136A9DD
  744AF614 12D8281B
  104 - Cubone:
  39E924C4 4136A9DD
  D9E3884F 37500E3F
  105 - Marowak:
  39E924C4 4136A9DD
  CB4A8BD1 1D028DA2
  106 - Hitmonlee:
  39E924C4 4136A9DD
  9EDB950D 454533E5
  107 - Hitmonchan:
  39E924C4 4136A9DD
  3535FA3A EBECD355
  108 - Lickitung:
  39E924C4 4136A9DD
  F582757C 16122B78
  109 - Koffing:
  39E924C4 4136A9DD
  BF93F87F BC1AB791
  110 - Weezing:
  39E924C4 4136A9DD
  D966DA15 88BBB73A
  111 - Rhyhorn:
  39E924C4 4136A9DD
  7DA9C8C7 8549C3D4
  112 - Rhydon:
  39E924C4 4136A9DD
  9071D41E 55259C19
  113 - Chansey:
  39E924C4 4136A9DD
  AD38C4DB B5EBB8A7
  114 - Tangela:
  39E924C4 4136A9DD
  100D1518 466A2D06
  115 - Kangaskhan:
  39E924C4 4136A9DD
  8F4BE409 7110788B
  116 - Horsea:
  39E924C4 4136A9DD
  02401CFF F2742052
  117 - Seadra:
  39E924C4 4136A9DD
  B0160E28 ED6B68EC
  118 - Goldeen:
  39E924C4 4136A9DD
  29061002 69BB68FF
  119 - Seaking:
  39E924C4 4136A9DD
  676505B9 904C9DE3
  120 - Staryu:
  39E924C4 4136A9DD
  D7D9A00C 7BFB7AAC
  121 - Starmie:
  39E924C4 4136A9DD
  0E2752FA 51091446
  122 - Mr. Mime:
  39E924C4 4136A9DD
  0922D9A2 C1E680BA
  123 - Scyther:
  39E924C4 4136A9DD
  28BEFBB3 68DE4569
  124 - Jynx:
  39E924C4 4136A9DD
  FB0FC84E D45216CF
  125 - Electabuzz:
  39E924C4 4136A9DD
  1E6DE7CB DDDBAD78
  126 - Magmar:
  39E924C4 4136A9DD
  C644F8D1 4159A2D6
  127 - Pinsir:
  39E924C4 4136A9DD
  AEFBB853 03F4B721
  128 - Tauros:
  39E924C4 4136A9DD
  1D5557F2 FACC2BA7
  129 - Magikarp:
  39E924C4 4136A9DD
  04658924 E67574E2
  130 - Gyarados:
  39E924C4 4136A9DD
  56156F0A D2F071F2
  131 - Lapras:
  39E924C4 4136A9DD
  483AC796 E3850B8F
  132 - Ditto:
  39E924C4 4136A9DD
  3613AA25 2CC1B172
  133 - Eevee:
  39E924C4 4136A9DD
  4B78A144 F02E1187
  134 - Vaporeon:
  39E924C4 4136A9DD
  D82AEDF5 F23B27A4
  135 - Jolteon:
  39E924C4 4136A9DD
  1850F0B1 AAFB142F
  136 - Flareon:
  39E924C4 4136A9DD
  AB622741 B3F84F8B
  137 - Porygon:
  39E924C4 4136A9DD
  6EE60CB5 746DFF03
  138 - Omanyte:
  39E924C4 4136A9DD
  1DBD6215 4FD65295
  139 - Omastar:
  39E924C4 4136A9DD
  23F20EC6 1368F543
  140 - Kabuto:
  39E924C4 4136A9DD
  32A2B3E0 40DB80D9
  141 - Kabutops:
  39E924C4 4136A9DD
  2058318E 392B7EE5
  142 - Aerodactyl:
  39E924C4 4136A9DD
  C44B6463 DB3237C3
  143 - Snorlax:
  39E924C4 4136A9DD
  E9ADF485 15BE8FA7
  144 - Articuno:
  39E924C4 4136A9DD
  D7B594AF C1DA18AB
  145 - Zapdos:
  39E924C4 4136A9DD
  83E25054 9C927E5E
  146 - Moltres:
  39E924C4 4136A9DD
  F8DEC3CC A014B094
  147 - Dratini:
  39E924C4 4136A9DD
  47C69D5D 1AA59D6D
  148 - Dragonair:
  39E924C4 4136A9DD
  8B3A1FF0 A3C0E786
  149 - Dragonite:
  39E924C4 4136A9DD
  796E6824 2B208DD5
  150 - Mewtwo:
  39E924C4 4136A9DD
  4C77BA3F CA4EDCB6
  151 - Mew:
  39E924C4 4136A9DD
  B751BDF4 95CEF4CC


  152 - Chikorita:
  39E924C4 4136A9DD
  539C7E13 DD795F72
  153 - Bayleef:
  39E924C4 4136A9DD
  39D823E3 9EB6C9AA
  154 - Meganium:
  39E924C4 4136A9DD
  A2F7F837 7F974DEB
  155 - Cyndaquil:
  39E924C4 4136A9DD
  E4995046 3D00BF91
  156 - Quilava:
  39E924C4 4136A9DD
  B9CCC7BB D4C29E22
  157 - Typhlosion:
  39E924C4 4136A9DD
  B5592578 FBB9A4ED
  158 - Totodile:
  39E924C4 4136A9DD
  6699EF70 D7B03D43
  159 - Croconaw:
  39E924C4 4136A9DD
  33C5C90B D46AD9DC
  160 - Feraligatr:
  39E924C4 4136A9DD
  E1F0FEFA D0036CD4
  161 - Sentret:
  39E924C4 4136A9DD
  6C2D5D5E 008A751F
  162 - Furret:
  39E924C4 4136A9DD
  2B34A3C7 A829209F
  163 - Hoothoot:
  39E924C4 4136A9DD
  B33DAC5B 29EB7EB5
  164 - Noctowl:
  39E924C4 4136A9DD
  8E0B9473 A4AE2B53
  165 - Ledyba:
  39E924C4 4136A9DD
  5F2FD32D 941693B4
  166 - Ledian:
  39E924C4 4136A9DD
  1CD7078F A7384A34
  167 - Spinarak:
  39E924C4 4136A9DD
  BF975E40 430B4806
  168 - Ariados:
  39E924C4 4136A9DD
  F3D55605 74AE5C52
  169 - Crobat:
  39E924C4 4136A9DD
  56FC2792 3AEFE3F9
  170 - Chinchou:
  39E924C4 4136A9DD
  D70D1018 A021245F
  171 - Lanturn:
  39E924C4 4136A9DD
  2D2CC458 21BDD10C
  172 - Pichu:
  39E924C4 4136A9DD
  90AECEE5 A888F8AE
  173 - Cleffa:
  39E924C4 4136A9DD
  08C2447D 2096B6AE
  174 - Igglybuff:
  39E924C4 4136A9DD
  D7F35EE0 D224ECDE
  175 - Togepi:
  39E924C4 4136A9DD
  82269FC8 9579FD5A
  176 - Togetic:
  39E924C4 4136A9DD
  E3581C9B AE652F9A
  177 - Natu:
  39E924C4 4136A9DD
  B635603F B1E81481
  178 - Xatu:
  39E924C4 4136A9DD
  459823AE 3F1683A4
  179 - Mareep:
  39E924C4 4136A9DD
  0783E965 C5165BF8
  180 - Flaaffy:
  39E924C4 4136A9DD
  F510A285 5288E291
  181 - Ampharos:
  39E924C4 4136A9DD
  3CE54322 74A86618
  182 - Bellossom:
  39E924C4 4136A9DD
  F0088391 0C65D5E3
  183 - Marill:
  39E924C4 4136A9DD
  51EB125F EAA0FCBE
  184 - Azumarill:
  39E924C4 4136A9DD
  E832EF37 64D0E6A2
  185 - Sudowoodo:
  39E924C4 4136A9DD
  DDA1AC43 4A067FAE
  186 - Politoed:
  39E924C4 4136A9DD
  5C6CD179 E18C31EF
  187 - Hoppip:
  39E924C4 4136A9DD
  B1BC8307 69EF9C2C
  188 - Skiploom:
  39E924C4 4136A9DD
  E32EA0FE CB37FF3B
  189 - Jumpluff:
  39E924C4 4136A9DD
  C03FCFEF 84CB37BA
  190 - Aipom:
  39E924C4 4136A9DD
  A45DFE4F F27A9D8D
  191 - Sunkern:
  39E924C4 4136A9DD
  165C689B AF94A177
  192 - Sunflora:
  39E924C4 4136A9DD
  36838BE7 E5367C3A
  193 - Yanma:
  39E924C4 4136A9DD
  E500846E 9A4FF5C7
  194 - Wooper:
  39E924C4 4136A9DD
  6F071CA9 63FF4902
  195 - Quagsire:
  39E924C4 4136A9DD
  67375392 E7F55C24
  196 - Espeon:
  39E924C4 4136A9DD
  EF8A105C 72CEF63E
  197 - Umbreon:
  39E924C4 4136A9DD
  EF708FD1 C5E8B000
  198 - Murkrow:
  39E924C4 4136A9DD
  98F8C8F7 EEA657B9
  199 - Slowking:
  39E924C4 4136A9DD
  43D2617C C2F14DFB
  200 - Misdreavus:
  39E924C4 4136A9DD
  2E5E5AEB 22EBF9FF
  201 - Unown:
  39E924C4 4136A9DD
  10998FB0 656B5C99
  202 - Wobbuffet:
  39E924C4 4136A9DD
  EC4EB940 2C63CA65
  203 - Girafarig:
  39E924C4 4136A9DD
  41377A90 E36247DE
  204 - Pineco:
  39E924C4 4136A9DD
  43C3A9BF 477AF067
  205 - Foretress:
  39E924C4 4136A9DD
  55815067 03B03952
  206 - Dunsparce:
  39E924C4 4136A9DD
  4F8D48EA 9336834B
  207 - Gligar:
  39E924C4 4136A9DD
  729F34AB 5B1018D0
  208 - Steelix:
  39E924C4 4136A9DD
  1FE62E14 130CD2F8
  209 - Snubbull:
  39E924C4 4136A9DD
  77C7197D 502B8B56
  210 - Granbull:
  39E924C4 4136A9DD
  CF223304 929E964E
  211 - Qwilfish:
  39E924C4 4136A9DD
  C9551136 F45B0236
  212 - Scizor:
  39E924C4 4136A9DD
  F8D4BFAE D2C136F5
  213 - Shuckle:
  39E924C4 4136A9DD
  A94D8CB8 560257D4
  214 - Heracross:
  39E924C4 4136A9DD
  779D6EBF 3139EFF6
  215 - Sneasel:
  39E924C4 4136A9DD
  C21BA23A 95AB64BD
  216 - Teddiursa:
  39E924C4 4136A9DD
  EDEB2FF0 88466B79
  217 - Ursaring:
  39E924C4 4136A9DD
  2607FA8F 4BF940FA
  218 - Slugma:
  39E924C4 4136A9DD
  E2899947 9269834F
  219 - Magcargo:
  39E924C4 4136A9DD
  A58E1198 6E004BAD
  220 - Swinub:
  39E924C4 4136A9DD
  F949DADD BBC8B5CD
  221 - Piloswine:
  39E924C4 4136A9DD
  AA68D49C B33C8972
  222 - Corsola:
  39E924C4 4136A9DD
  DDEFF53A EC57A23F
  223 - Remoraid:
  39E924C4 4136A9DD
  A67D580A B44A4DF4
  224 - Octillery:
  39E924C4 4136A9DD
  78BA5E9D BA836EEB
  225 - Delibird:
  39E924C4 4136A9DD
  BC1FE4EC 9F1818A1
  226 - Mantine:
  39E924C4 4136A9DD
  3AF8DB31 042E9DF9
  227 - Skarmory:
  39E924C4 4136A9DD
  92DE3CD4 65C14106
  228 - Houndour:
  39E924C4 4136A9DD
  CABF0A0B B0E620D3
  229 - Houndoom:
  39E924C4 4136A9DD
  D8D99C49 B49D47DC
  230 - Kingdra:
  39E924C4 4136A9DD
  2B185541 DB13ACF6
  231 - Phanpy:
  39E924C4 4136A9DD
  CBCB02D6 C41FE3F4
  232 - Donphan:
  39E924C4 4136A9DD
  B8A6C516 12ECADE5
  233 - Porygon2:
  39E924C4 4136A9DD
  04EA10C3 8DB0146F
  234 - Stantler:
  39E924C4 4136A9DD
  9C0B5F02 A2857BBC
  235 - Smeargle:
  39E924C4 4136A9DD
  49D7E467 103D0D48
  236 - Tyrogue:
  39E924C4 4136A9DD
  3D2030E2 B2A0CACE
  237 - Hitmontop:
  39E924C4 4136A9DD
  A357C435 8BC380D1
  238 - Smoochum:
  39E924C4 4136A9DD
  8C287F7F E3950A6E
  239 - Elekid:
  39E924C4 4136A9DD
  A78E8FFA EDB5DA5C
  240 - Magby:
  39E924C4 4136A9DD
  D77AEB51 E63292DB
  241 - Miltank:
  39E924C4 4136A9DD
  1A55F1D1 2FCDADEA
  242 - Blissey:
  39E924C4 4136A9DD
  01EA07BF 793C86F2
  243 - Raikou:
  39E924C4 4136A9DD
  43FF33D1 F368CDE6
  244 - Entei:
  39E924C4 4136A9DD
  0C8037A6 BE1D9DB2
  245 - Suicune:
  39E924C4 4136A9DD
  80755BDB E392B806
  246 - Larvitar:
  39E924C4 4136A9DD
  2C8E4296 84D8D6E3
  247 - Pupitar:
  39E924C4 4136A9DD
  8418E051 5C53CE38
  248 - Tyranitar:
  39E924C4 4136A9DD
  32D66B09 40354103
  249 - Lugia:
  39E924C4 4136A9DD
  545C676A 51FFDC1C
  250 - Ho-Oh:
  39E924C4 4136A9DD
  437065EF 67DF37EF
  251 - Celebi:
  39E924C4 4136A9DD
  4AEC27E8 A5FF1540


  252 - Treecko
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  5BAE22AD8F7D3013

  253 - Grovyle
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  21F8BC366CC818B7

  254 - Sceptile
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  5157CACF5EB25845

  255 - Torchic
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  9DB4C3198219060A

  256 - Combusken
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  7CAD36227FCCA6ED

  257 - Blaziken
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  4A44AC2ED6B438D5

  258 - Mudkip
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  2E05069411BC05B3

  259 - Marshtomp
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  29BA2D42D510FFBA

  260 - Swampert
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B8C7D72F087B6595

  261 - Poochyena
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  99A5DB56D3F68AE7

  262 - Mightyena
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  37A90703F49DE0B4

  263 - Zigzagoon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  CBA3EA0392726DCC

  264 - Linoone
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  61DBEB9F92DBFA58

  265 - Wurmple
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C3DA6AFF0F7B7083

  266 - Silcoon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8183477EE90ADD46

  267 - Beautifly
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  3866C190031535DD

  268 - Cascoon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  0A70DC5617BA6B8E

  269 - Dustox
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  72F95810DB6FB4EF

  270 - Lotad
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  2D5A7BBB525EF393

  271 - Lombre
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  A755369B4BD7F6F1

  272 - Ludicolo
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  A20A4542D79124D0

  273 - Seedot
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  DB37D9E1B8BA4066

  274 - Nuzleaf
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  189F92E1D21F4478

  275 - Shiftry
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8DC39BCF3F710E3E

  276 - Nincada
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  55513D199B3DE2D4

  277 - Ninjask
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  957DE792C4607DA8

  278 - Shedinja
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  665C2F42369D779C

  279 - Taillow
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  451597F6A1578DD9

  280 - Swellow
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  1DA4F7E6F247F39A

  281 - Shroomish
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C5FFADC845F66362

  282 - Breloom
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  1D47A9C60524F0F7

  283 - Spinda
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  BB0893DA002DE3DF

  284 - Wingull
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  55429ABD95D438C4

  285 - Pelipper
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  1DB3DE68672324D6

  286 - Surskit
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C246C624FDB5125D

  287 - Masquerain
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  BB6A3047431DFCFF

  288 - Wailmer
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  6870774EDCCF5C26

  289 - Wailord
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  A36ED36F10EDDF89

  290 - Skitty
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D7DF0A988D70EB4D

  291 - Delcatty
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  601F8154A460B6A7

  292 - Kecleon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C07D2D075B6C82F2

  293 - Baltoy
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  90AF0D841C4A45C9

  294 - Claydol
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  CA8B36FCDF163AA9

  295 - Nosepass
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C446CE3B97CD0DC3

  296 - Torkoal
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  F85BC8EB7CF30E57

  297 - Sableye
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  17592A4C2C72F873

  298 - Barboatch
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D99B190DCB5C3255

  299 - Whiscash
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B964DDC53615D4B1

  300 - Luvdisc
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  938CB852F9BB4D41

  301 - Corphish
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  23DAFA415B1ADBC8

  302 - Crawdaunt
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  2E666CF332395439

  303 - Feebas
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D884D95282F6FD48

  304 - Miltotic
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8F700F622CA08221

  305 - Carvanha
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B5A578B46F1B591B

  306 - Sharpedo
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C62B84580FC8B29A

  307 - Trapinch
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  F406B3200DAA38F6

  308 - Vibrava
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  007CC3331A7F8A4A

  309 - Flygon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B02489453BC0030F

  310 - Makuhita
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  E1F4794A887F06BF

  311 - Hariteyama
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  53D971FF007FAAEB

  312 - Electrike
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  4E39C71B8B168004

  313 - Manectric
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  3A4F2D33CBF5A1B4

  314 - Numel
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D2583A425BE8CB0E

  315 - Camerupt
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B5B5FCBBCFCC8751

  316 - Spheal
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D4515AC17C2BD132

  317 - Sealeo
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  CE85182FFEAF53F9

  318 - Walrein
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C6B2B1226711B417
  319 - Cacnea
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C4741BAE97124E11

  320 - Cacturne
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  7D2A47BB332D52F3

  321 - Snorunt
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  2817970AE0F6D0E4

  322 - Glalie
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  CB8E1E838A0B06FF

  323 - Lunatone
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  372CE7DBA9C8EB5E

  324 - Solrock
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D2CE7A4B797F7E89

  325 - Azurill
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B42D1283C6EBBDBB

  326 - Spoink
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8EA4FCB93A913D4D

  327 - Grumpig
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8F6C9E12CB96CE33

  328 - Plusle
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  84F628669F914B8B

  329 - Minun
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  AC9122B26257AAE0

  330 - Mawile
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  FC8A82EA704658D9

  331 - Meditite
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  E9D1D48800D975CA

  332 - Medicham
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  85B4AF9A41D7B768

  333 - Swablu
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  0DA20954262C11C0

  334 - Altaria
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  E482934074AE24CA

  335 - Wynaut
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  4A9EBB58037F6B34

  336 - Duskull
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  BD8E35D5CF92A431

  337 - Dusclops
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  359F51861F36099C

  338 - Roselia
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B0DA39C505276564

  339 - Slakoth
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  0F8A29BA2C2D1529

  340 - Vigoroth
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  B3EE281789EA6EFC

  341 - Slaking
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  2B48952F978365BD

  342 - Gulpin
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  179DCADEC474D278

  343 - Swalot
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  0A68434581A60674

  344 - Tropius
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  0BB19CBCFA943A3E

  345 - Whismur
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D521BFDAF306CE43

  346 - Loudred
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  67E17F195D6EDD71

  347 - Exploud
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  A587A72ACAA20267

  348 - Clampearl
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  944B4BE8D05C678B

  349 - Huntail
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  5669AB79CAF18B71

  350 - Borebyss
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  0F1B5F6C7656C3B9

  351 - Absol
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  2CC860ECD40C584F

  352 - Shuppet
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  5DBF2FCF30E8F421

  353 - Banette
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8E732451F6EF7BA4

  354 - Seviper
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  6E2ED8A024431D98

  355 - Zangoose
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8CEF1F80060461DD

  356 - Relicanth
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  7B29CACCD014F65D

  357 - Aron
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  6557E79B19945642

  358 - Lairon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  D4EFF5BB1311E2E8

  359 - Aggron
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  9F727E48188E88D7

  360 - Castform
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  528A0B971B7D1DB1

  361 - Volbeat
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  BC71207B319D605F

  362 - Illuminise
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  6D88B6F968D141AB

  363 - Lileep
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  4BEFDC30B4192001

  364 - Cradily
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  A87F5761834F0FF9

  365 - Anorith
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  761FA58F0C669A85

  366 - Armaldo
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C68621E0CE91EAF2

  367 - Ralts
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  CA880BEE01C3CE5E

  368 - Kirlia
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  9B8D1405198957C8

  369 - Gardevoir
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  2BE7AED3B9751EC5

  370 - Bagon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  7BC26643F6351EA3

  371 - Shelgon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  5CFB59B9D08C1A10

  372 - Salamence
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  F683728DA1CB7A38

  373 - Beldum
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  662DB4A0150278A5

  374 - Metang
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  72B850FD79DE57D2

  375 - Metagross
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  E62FCE6B99A4823D

  376 - Regirock
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  CE51186D3686F6D2

  377 - Regice
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  6F5F7F3EFEA00143

  378 - Registeel
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  349C482149728D68

  379 - Kyogre
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  9EFEC4E6F24D5813

  380 - Groudon
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  299CE04B43341CDD

  381 - Rayquaza
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  C5946A0E65BE02B0

  382 - Latias
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  EA64214226D6E5A6

  383 - Latios
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  79870CB095729832

  384 - Jirachi
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  FBC061A9072FC320

  385 - Deoxys
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  8C5DE8C8A33E9D88

  386 - Chimecho
  82FBD860AE242721
  313D2BCE9004E149
  145A57F6ADDF1B3A  (DAY LA 1 SO CHEATS HO TRO)
  [M] Must Be On (dùng để kích hoạt các mã)
  97726CAE9184
  8F7AAA5C15FE
  B85E5A770386
  Đổi tên(Note 1)
  F9A45FEE0326
  71E44FEFE167
  9BD4AA0C9005
  CDACDFC88B9A
  71593CF7EA76
  DA18266DB6D6
  Vô hạn tiền
  FC3A2D1A63E8
  EC12AD996BD2
  Vô hạn PP
  FCF33D4B40B1
  CBB8A62C958D
  Lên lv nhanh
  8855D2F00807
  BFF831C27DD9
  Lên lv nhanh (ở DayCare)
  344D401AA8A5
  3441201AA825
  Không phải đánh nhau
  0389A6AD96D5
  Bay đến tất cả các vùng
  30202177E9E0
  88F6CA6C910F
  Mở phần bản đồ bay [L+B+Up]
  708855A36BF6
  EDD4DDC1294D
  708855A36BF6
  9A7A22BBBFF4
  708855A36BF6
  BD7A32D32BDE
  Có giày chạy
  8849B2F50287
  Nuôi poke ở day care miễn phí
  53E74AAF965D
  Trứng nở nhanh
  AFFCC14DD7FA
  Bắt poke hoang dã dễ hơn
  6006D97C61CF
  47C3AA0DF650
  Có pokedex và pokenav
  70722D73C1B0
  Có tất cả các pokeblocks
  982452BE8B96
  8AF6CAEC912F
  PokeBlocks không tăng feel
  CF02AEDD1706
  8BF6CAAC952D
  Pokemon 1-max chỉ số
  EDF9BF404889
  C8B4C66C910F
  Pokemon 2-max chỉ số
  751D5B136AD2
  C8B4C66C910F
  Pokemon 3-max chỉ số
  75803B066153
  C8B4C66C910F
  Pokemon 4-max chỉ số
  E9ACCB2CC18B
  C8B4C66C910F
  Pokemon 5-max chỉ số
  6120AB7DE358
  C8B4C66C910F
  Pokemon 6-max chỉ số
  F99D4B6AC881
  C8B4C66C910F
  Có tất cả Berries
  2451A2D96A56
  B9564ABF9704
  8CCCC34C0183
  B8564AFF9306
  Có tất cả TM/HM's
  8C9DC7880887
  BE565AD71306
  8C8CC70C0181
  BF565A971704
  Có tất cả PokeBalls
  8C0CC69D0384
  FA9826EE9187
  8C9DC7080881
  FB9826AE9585
  Có tất cả các loại bàn (trang trí)
  04DDC6892AD5
  CBF6CA2C950D
  048DD684A0F4
  Có tất cả các loại ghế
  07DDC6493EFD
  CBF6CA2C950D
  070DD455B6D7
  Có các loại cây cảnh
  547B2812285C
  88B8A66C918F
  Có tất cả đồ trang trí
  503338BAA874
  9898266E9187
  E81ECF790BA7
  Có các loại thảm
  8B40B1BD9506
  D8DA2A6E9187
  Có tất các Posters
  9B3D5232948A
  C8F6CA6C910F
  Có tất cả búp bê
  AF55C29814AA
  DBD64A2E9505
  AF14C39935DA
  CB02BDBD9D02
  CBF6CA2C950D
  CB12ADB91F21
  Có tất cả gối
  A884D3E48B83
  C8F6CA6C910F
  Hoàn thànhTrainers Eyes
  E88EC924CB3B
  985A2A7F9386
  Hoàn thành Pokedex
  CBDAAE69BFD5
  8B4DD03454A1
  533A3DB37FD9
  EC4ABD5C4B38
  8F76DA15170C
  64A2B94C6BE1
  DF9836061585
  FC0E4912436A
  DF9836061585
  Tạo mưa [Ấn L+R]
  30DB592762F0
  53322E3B2F0D
  30DB592762F0
  533E4EBB3F8D
  30DB592762F0
  075CC2981DD4
  30DB592762F0
  54722E5A095C
  30DB592762F0
  57322E9A1D5E
  30DB592762F0
  0381B2A5965D
  Vào túi của gs Birch [L+R+Up]
  30CA59236BF4
  4670BA95170C
  30CA59236BF4
  56103A971704
  30CA59236BF4
  D9812AEBE06F
  30CA59236BF4
  26AFD4801C85
  99533777483F
  AE6FD51076C4
  Vào PC [A+R+Up]
  338A59637FF6
  55103AD70306
  338A59637FF6
  4670BA95170C
  338A59637FF6
  9E5A351E7F62
  338A59637FF6
  158334C2082F
  338A59637FF6
  75C138C20827
  338A59637FF6
  56CD58021CAD
  Access Cửa hàng [L+A+Sel]
  13D739677670
  C9B9AAEDC005
  5B84E6089D05
  C9B9BAE44204
  DA8C4EAA9D85
  8AB8A66C918F
  Có tất cả key item (Note 2)
  C9B9BAE44204
  BADE502717A4
  C9B9BAE44204
  C9EAAA288D8F
  DE9456461107
  Có tất cả item (Note 2)
  C9B9BAE44204
  BECF420B9EA0
  C9B9BAE44204
  B98446AA8D25
  C934C63D970C
  C9B9BAE44204
  AE39B55502AE
  9EDA3A461187
  C9B9BAE44204
  EA6AA8F98BAA
  CAB4C66C910F
  C9B9BAE44204
  3115473FA650
  99DA2A2E9585
  Note 1: Vào trainer card
  Note 2: Dùng trong cửa hàng

  (CON DAY LA CHEATS FIRE RED)

  Mã khởi động

  72bc6dfb
  e9ca5465
  a47fb2dc
  1af3ca86
  8d671fd9
  6f6beff2
  78da95df
  44018cb4
  28f71f08
  abb36538
  69ba4f26
  72716663

  --------------------

  Tối đa tiền

  29c78059
  96542194

  -------------------


  có tất cả pokeball

  a81e2fc0
  3988f7b1
  2dafd739
  5d796510

  -----------------------

  Có tất cả các kỹ năng TM/HM

  2968a1c2
  61693b12
  67597d96
  a3732ff0
  1c91630e
  c663e711
  90c79726
  df1345da
  3988a35f
  80b8599d
  1e27d83b
  bbfb6923

  ----------------------------

  Có tất cả huy hiệu

  efce867d
  5403d40d

  -------------------

  Nhấn R là lên level
  (R trong game chứ ko phải R trên bàn phím )

  ccb0b003
  31cff0b6
  4ebc6848
  26d34f8e
  1cd6b3d2
  6375e67d

  -----------------------

  Hoàn thành xong pokedex

  44922452
  a6679872
  a4de1ef0
  a145f2b5
  f9a6f00f
  4448804e
  255c30d0
  2e205665
  135537e8
  b636c062
  0fd078fa
  68178f72
  47870cd6
  6fc0e827
  Chơi tốt nghen

  còn nhiều lắm nhưng toàn ko xài được hoặc khó xài. quý vị thông cảm

  Trưởng Phòng

  avatar

  Post Post : 187
  Tuổi Tuổi : 26
  Đến từLong Thành - Đồng Nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Thời gian viết bàiSat Dec 17, 2011 10:32 pm
  » Status:

  Thanks bạn nhiều nha. mình thích game này nà. Chơi 1 thời mê luôn :)) .  Blog it's ภﻮยץễภ tђàภђ קђú
  http://vn.360plus.yahoo.com/thiensuvitinh_2007/

  Mod

  avatar

  Post Post : 220
  Tuổi Tuổi : 23
  Đến từlong thành-đồng nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiMon Dec 19, 2011 1:35 pm
  » Status:

  em chơi tới cãnh kia là bí òi chán  Như Vậy Nhé
  cám ơn mọi người đã xem clip cua mình nha

  Thành Viên


  Post Post : 23

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiTue Dec 20, 2011 4:57 pm
  » Status:

  chung toi dang lam huong dan. du dinh vao dau nam sau se hoàn thanh

  Mod

  avatar

  Post Post : 220
  Tuổi Tuổi : 23
  Đến từlong thành-đồng nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiThu Dec 22, 2011 8:15 am
  » Status:

  èo  Như Vậy Nhé
  cám ơn mọi người đã xem clip cua mình nha

  Thành Viên


  Post Post : 23

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiSun Dec 25, 2011 4:48 pm
  » Status:

  hi. co su co, huong dan ko the hoan thanh. tu bay gio neu bi duong thi truc tiep hoi se giai dap

  Mod

  avatar

  Post Post : 220
  Tuổi Tuổi : 23
  Đến từlong thành-đồng nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiWed Dec 28, 2011 7:06 pm
  » Status:

  rãnh quá  Như Vậy Nhé
  cám ơn mọi người đã xem clip cua mình nha

  Trưởng Phòng

  avatar

  Post Post : 187
  Tuổi Tuổi : 26
  Đến từLong Thành - Đồng Nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Thời gian viết bàiWed Dec 28, 2011 10:26 pm
  » Status:

  hjhj, muốn hack thì pm a nà em??? :) . Chơi tới cảnh nào vậy????? Vào GYM mấy rồi?????  Blog it's ภﻮยץễภ tђàภђ קђú
  http://vn.360plus.yahoo.com/thiensuvitinh_2007/

  Mod

  avatar

  Post Post : 220
  Tuổi Tuổi : 23
  Đến từlong thành-đồng nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiSat Jan 07, 2012 5:43 pm
  » Status:

  em chơi lấy huy chương thứ sáu òi hix hết bít đi òi  Như Vậy Nhé
  cám ơn mọi người đã xem clip cua mình nha

  Trưởng Phòng

  avatar

  Post Post : 187
  Tuổi Tuổi : 26
  Đến từLong Thành - Đồng Nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Thời gian viết bàiSun Jan 08, 2012 7:42 pm
  » Status:

  e tới cảnh tuyết rồi phải không?????
  Em quay lại trong hang, tìm 1 người ở cửa hang (cửa hang vào để quả cảnh tuyết ak).hjhj. nói chuyện xong thì người đó bỏ đi, em đi ra của hang tới đường ra cảnh tuyết thì lại gặp người đó, em nói chuyện tiếp thế là qua cảnh tuyết vào GYM mà lấy huy chương thứ 7  Blog it's ภﻮยץễภ tђàภђ קђú
  http://vn.360plus.yahoo.com/thiensuvitinh_2007/

  Sponsored content    

  Thời gian viết bài
  » Status:

  Trang 1 trong tổng số 1 trang

  Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết  Auto Login
  Chat VĐS [Off] - Online [?] Away [?]
  Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblog