Diễn Đàn Vân Đồn

.

 • Style 1
 • Style 2
 • Style 3
 • Style 4
 • Style 5
 • Style 6
 • Style 7
 • Style 8
 • Style 9
 • Style 10
 • Style 11
 • Style 12

 • Tùy chọn
  Vui lòng nhập 1 link ảnh làm nền

  Đồng ÝThoát

  Share|

  Đề thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử 2011 đây!

  Go down 

  Smod

  avatar

  Post Post : 287
  Tuổi Tuổi : 26
  Đến từLong Thành_Đồng Nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiMon Sep 19, 2011 1:52 pm
  » Status:
  Thí sinh chọn một trong hai đề sau:
  Đề 1

  A. Lịch sử Việt Nam (7 điểm)

  Câu 1 (3 điểm)  Trình bày nội dung hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

  Câu 2 (4 điểm)

  Trình bày âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh. Những thắng lợi quân sự chủ yếu trên các chiến trường miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia của quân dân ba nước Đông Dương đoàn kết chống Mỹ (từ 1969 đến 1972).

  B. Lịch sử thế giới (3 điểm)

  Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?
  Đề 2

  A. Lịch sử Việt Nam (7 điểm)

  Câu 1 (3 điểm)

  Trình bày những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công.

  Câu 2 (4 điểm)

  Khái quát diễn biến của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 của quân dân ta ở miền Nam.

  B. Lịch sử thế giới (3 điểm)

  Diễn biến chính của cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949). Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1-10-1949) có ý nghĩa như thế nào?
  Hết
  Đề 1:
  A. LỊCH SỬ VIÊT NAM (7 điểm)

  Câu 1 (3 điểm)

  - Nội dung Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu 1930:

  + Thực tiễn cách mạng Việt Nam những năm 1928-1929 đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất của một chính đảng của giai cấp công nhân...

  + Mùa thu 1929, được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc về Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) triệu tập đại biểu và chủ trì hội nghị từ ngày 3-2-1930 đến ngày 7-2-1930, quyết định:

  + Thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam...

  + Bầu ban chấp hành trung ương lâm thời...

  + Thông qua cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo...

  - Vì sao nói sự ra đời của Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

  + Chứng tỏ công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng...

  + Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam...

  + Khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong của nó là Đảng Cộng sản...

  + Từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới...

  + Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam...

  + Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu, đầu tiên cho mọi thắng lợi của cách mạng nước ta sau này...

  Câu 2 (4 điểm)

  - Âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh:

  + Âm mưu:

  + Vẫn là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ...

  + Sử dụng quân ngụy tay sai là chủ yếu có sự phối hợp với một bộ phận quân Mỹ do cố vấn Mỹ chỉ huy với tiền bạc, vũ khí, phương tiện chiến tranh của Mỹ...

  + Thực chất là “dùng người Việt đánh người Việt” để giảm bớt xương máu người Mỹ...

  + Thủ đoạn:

  + Tăng viện trợ quân sự...

  + Tăng viện trợ kinh tế...

  + Tăng đầu tư vốn...

  + Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc...

  + Tranh thủ một số nước XHCN lớn...

  - Thắng lợi quân sự chủ yếu:

  + Từ 30-4-1970 đến 30-6-1970: đập tan cuộc hành quân của Mỹ - ngụy, giải phóng năm tỉnh Campuchia...

  + Nửa đầu 1970, đập tan cuộc hành quân của Mỹ - ngụy ở Cánh đồng chum - Xiêng Khoảng...

  + Từ 12-2-1971 đến 21-3-1971, đập tan cuộc hành quân của Mỹ ngụy ở đường 9 - Nam Lào...

  + Đỉnh cao nhất là cuộc tiến công chiến lược 1972, ta chọc thủng ba phòng tuyến lớn của + Quân dân miền Nam Việt Nam tích cực phá “ấp chiến lược”, xây dựng “làng chiến đấu”...
  B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)

  - Diễn biến chính cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946-1949):

  Trên cơ sở lực lượng cách mạng phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lại được sự giúp đỡ của Liên Xô và tác động của phong trào cách mạng thế giới, Cách mạng Trung Quốc (1946-1949) đã trải qua hai giai đoạn lớn:

  + Giai đoạn phòng ngự tích cực (7-1946 đến 6-1947):

  Cách mạng Trung Quốc nhắm vào mục tiêu tiêu hao sinh lực địch là chính...

  + Giai đoạn tổng phản công (1947-1949)... lực lượng cách mạng tấn công vào những vùng do Quốc dân Đảng kiểm soát:

  + Tháng 4-1949: Cách mạng vượt Trường Giang...

  + 23-4-1949: Cách mạng giải phóng Nam Kinh, truy kích quân Tưởng...

  + 1-10-1949: nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

  - Ý nghĩa:

  + Đánh dấu cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc thắng lợi...

  + Làm tăng cường lực lượng xã hội chủ nghĩa trên phạm vi toàn thế giới...

  + Cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng, phong trào giải phóng dân tộc thế giới...
  Đề 2:
  A. LỊCH SỬ VIÊT NAM (7 điểm)

  Câu 1 (3 điểm)

  Những khó khăn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa:

  - Chính quyền cách mạng còn non trẻ...

  - Nạn đói...

  - Nạn dốt...

  - Ngân quĩ trống rỗng, cách mạng chưa kiểm soát được Ngân hàng Đông Dương...

  - Lớn nhất, nguy hiểm nhất là nạn ngoại xâm, nội phản:

  + Hơn 1 vạn quân Anh vào miền Nam...

  + Hơn 20 vạn quân Tưởng vào miền Bắc...

  + Tay sai của đế quốc (bọn Việt Quốc, Việt Cách) chống cách mạng, gây rối nhiều nơi...

  Câu 2 (4 điểm)

  Khái quát diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975:

  - Chiến dịch Tây nguyên:

  + Tây nguyên là địa bàn chiến lược...

  + Đầu tháng 3-1975, ta đánh nghi binh ở Kontum - Pleiku...

  + 10-3-1975 ta bất ngờ đánh chiếm Buôn Ma Thuột...

  + 14-3-1975 địch rút khỏi Tây nguyên...

  + Cuối tháng 3-1975, ta làm chủ Tây nguyên và một số tỉnh...

  + Đánh chiếm Buôn Ma Thuột, ta đã “điểm đúng huyệt” của quân thù...

  + Chiến thắng Tây nguyên mở ra quá trình sụp đổ của quân ngụy...

  - Chiến dịch Huế - Đà Nẵng:

  + Huế và Đà Nẵng là hai trong ba thành phố lớn của miền Nam...

  + 21-3-1975 ta tấn công Huế và chặn đường rút lui của địch...

  + 25-3-1975 ta giải phóng Huế đồng thời giải phóng Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Chu Lai...

  + Đà Nẵng bị cô lập, quân ngụy hỗn loạn, ta áp sát Đà Nẵng...

  + 29-3-1975 ta giải phóng Đà Nẵng và tiếp tục giải phóng một số tỉnh ven biển miền Trung...

  + Quân ngụy tuyệt vọng, ta tiến lên với khí thế áp đảo...

  - Chiến dịch Hồ Chí Minh:

  + Cuối tháng 3-1975 Đảng ta nhận định: “Thời cơ đã đến...”.

  + 8-4-1975 ta lập Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định...

  + 9-4-1975 ta tấn công Xuân Lộc, Phan Rang...

  + 16-4-1975 ta chiếm Phan Rang...

  + 18-4-1975 người Mỹ được lệnh di tản khỏi Sài Gòn...

  + 21-4-1975 ta giải phóng Xuân Lộc...

  + 21-4-1975 tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của ngụy quyền từ chức...

  + 22-4-1975 bộ chỉ huy của ta duyệt lại kế hoạch đánh chiếm Sài Gòn...

  + 26-4-1975 chiến dịch bắt đầu. Từ 26 đến 28-4: ta tiêu diệt địch ở vòng ngoài...

  + 28-4-1975 Mỹ đưa Dương Văn Minh lên làm tổng thống ngụy...

  + 29-4-1975 ta tổng công kích vào sào huyệt địch.

  + 11g30 ngày 30-4-1975 Sài Gòn giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi, tạo điều kiện cho ta giải phóng hoàn toàn miền Nam.

  + Các tỉnh còn lại theo phương thức: “Xã giải phóng xã”, “Huyện giải phóng huyện”...

  + 2-5-1975 miền Nam giải phóng hoàn toàn, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh chống Mỹ, đập tan bộ máy quân sự khổng lồ do Mỹ xây dựng và trang bị...
  B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 điểm)

  (như gợi ý ở đề I)  sống vui lên cho đời bớt khổ!

  Trưởng Phòng


  Post Post : 153
  Tuổi Tuổi : 23
  Đến từ5TH ELEMENT

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiTue Sep 20, 2011 12:36 pm
  » Status:

  khó ghê nhỉ  Beatboxer

  avatar

  Post Post : 181
  Tuổi Tuổi : 28
  Đến từHà Nội

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet: Thú nuôi của Mr.PT

  Thời gian viết bàiTue Sep 20, 2011 12:38 pm
  » Status:

  ngày xửa ngày xưa mình học đc Văn , Sử , Địa vậy mà cuộc đời nghiệt ngã xô đẩy mình đến với cntt :))


  Mr.PT _Beatboxer

  Beatboxer

  avatar

  Post Post : 181
  Tuổi Tuổi : 28
  Đến từHà Nội

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet: Thú nuôi của Mr.PT

  Thời gian viết bàiTue Sep 20, 2011 12:40 pm
  » Status:

  cái link chữ kí của em thiếu hic anh chẳng biết phải sửa sao nữa nó thiếu mất dòng http:// rồi sau nó có cái j nữa a chịu =)) tự edit đê


  Mr.PT _Beatboxer

  Smod

  avatar

  Post Post : 287
  Tuổi Tuổi : 26
  Đến từLong Thành_Đồng Nai

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet:

  Thời gian viết bàiTue Sep 20, 2011 5:44 pm
  » Status:

  thiếu cái gì a?

  sống vui lên cho đời bớt khổ!

  Beatboxer

  avatar

  Post Post : 181
  Tuổi Tuổi : 28
  Đến từHà Nội

  Xem lý lịch thành viên  

  Character sheet
  pet pet: Thú nuôi của Mr.PT

  Thời gian viết bàiTue Sep 20, 2011 11:33 pm
  » Status:

  vanies đã viết:
  thiếu cái gì a?
  anh nói thằng Hiếu ý mà chán nó ghê bỏ 1 tối ra nghiên cứu mấy cái lặt vặt đi


  Mr.PT _Beatboxer

  Sponsored content    

  Thời gian viết bài
  » Status:

  Trang 1 trong tổng số 1 trang

  Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết  Auto Login
  Chat VĐS [Off] - Online [?] Away [?]
  Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog